Kecamatan Pattallasang

CAMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHARUDDIN, S.STP.

SEKRETARIS CAMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAHYUDIN MP., SH., M.AP.

VISI DAN MISI

VISI : ” Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pattallassang Yang Berakhlak Mulia, Rukun, Damai, Adil dan Sejahtera, Serta Berwawasan Nasional”

Misi :

  1. Melakukan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Penciptaan suasana yang harmonis senantiasa mewarnai prikehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara
  3. Penegakan nilai-nilai keadilan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
  4. Penciptaan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
  5. Peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

STRUKTUR ORGANISASI

Tinggalkan Balasan